Autodesk® FeatureCAM® 2017 SP5

Počítačová aplikace Autodesk vám v těchto dnech nabízí ke stažení pátý servisní balík pro Autodesk® FeatureCAM® 2017. Na několika následujících řádcích si můžete přečíst, jaké opravy tento servisní balík přináší. O rozdílech a cenách jednotlivých verzí se můžete více dozvědět na webových stránkách programu: http://www.featurecam.cz/porovnani-edici/ 


Upozornění: uživateli byly hlášeny potíže s instalací posledního servisního balíku SP5 pro FeatureCAM 2017 na stanicích s operačním systémem Windows 7 64bit. Instalaci není možno dokončit kvůli novému nástroji Microsoft který na Windows 7 není dle všeho podporován nebo obsahuje chybu. Situace je v řešení ve vývoji. O případném řešení Vás budeme informovat.


Přehled hlavních oprav a novinek verze 2017 SP5


Více-kanálové soustružení

 • Oprava ztráty synchronizačních bodů v některých případech editací.
 • Vyřešeny potíže s přidáním některých operací do špatného kanálu a nekorektního výstupu úpichu.
 • Oprava problému s operacemi "horizontální hlavy" při souběžném soustružení, kdy docházelo k chybám synchronizací.

Soustružení/frézování

 • Oprava případu, kdy nástroj vyjel při operaci vrtání nad zadanou hodnotu.

Import a Export

 • Oprava nesprávného zobrazení solidů při importu některých typů souborů.
 • Oprava chyby nezobrazování některých dat z formátu DWG.
 • Oprava RealDWG, kdy se ztrácely informace o stylu čar.
 • Aktualizace SolidWORKS na verzi 2017

Analýzy

 • Přidána podpora ADP (Autodesk Data Platform), kdy se shromažďují data používání hlavních příkazů aplikace pro účely analýzy chování a využívání funkcí uživatelem pro lepší vývoj funkcí žádaných uživateli. Tuto analýzu může uživatel zakázat v menu Nápověda > Desktop Analytics...

Uživatelské rozhraní

 • Opravena chyba, kdy zůstávala tabulka zadání frézování závitu zobrazená, i když se vybrala díra bez závitu.
 • Opravena chyba chybějícího tlačítka Aplikovat při změně stylu dráhy z konturování na řádkování.

Post-process

 • Opravena chyba s volbou generování jednoho programu.
 • Opraven problém s generováním NC kódu, pokud byl .pmoptz načten dvakrát.
 • Opraveny chyby při volbě stroje hlava-hlava bez funkcí RTCP a transformací při použití souboru .pmoptz.
 • Opravena chyba, kdy se nepřenášely post proměnné v operacích uvnitř vzoru.
 • Opravena chyba, kdy nebyly generovány korektní výsledky při použití volby přírůstkového makra pro featury se vzorem.
 • Opravena chyba dokončení frézování závitů při věžovém upínání s použitím podprogramu pro hrubovací dráhy.
 • Odstraněny zbytečné pohyby v Z na začátku podprogramu při věžovém upínání.

Simulace a konstrukce strojů pro simulaci

 • Opravena chyba nezobrazování dráhy nástroje při Vortexu, když byla rychlost simulace nastavena na nejpomalejší.
 • Opraven problém se simulací stroje při dlouhotočném soustružení při specifické pozici nástrojů.
 • Opraven pád aplikace při použití specifického stroje pro simulaci.
 • Opraven problém se ztrátou konektivity na soubor .bas pro vlastní úpravy simulace při uložení.

Doplňky

 • Opraven problém s doplňkem ReflectAllSetups, kde nedocházelo k zrcadlení prvků sražení.

Licencování

 • Přidána podpora přepnutí edice pro zákazníky s více-uživatelskou (síťovou licencí) na Standard, Premium nebo Ultimate. Pozn: o možnostech píšeme podrobně zde.
 • Umožnění ukládání a generování NC kódů ve 30denním zkušebním období.