Autodesk PowerShape 2018.0.2

Autodesk vydal druhou aktualizaci pro CAD systém Autodesk® PowerShape® 2018. První aktualizace 2018.0.1 zajišťovala pouze možnost příjmu dalších aktualizací.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které Autodesk® PowerShape® 2018.0.2 obsahuje:

Obecné změny

 • Opraven pád při převodu solidu.
 • Opraven problém pádu při nabalení sítě trianglů na solid.
 • Průvodce elektrodou nyní pracuje s desetinnou čárkou i tečkou.
 • Opravena chyba vytvoření zaoblení žebra.
 • Opraveny chyba tlačítek Použít a Potvrdit při tvorbě průchozích děr.
 • Opraven pád při triangulaci plochy s poškozenou střižnou hranicí.

Uživatelské rozhraní

 • Opravena chyba se zobrazením hladin a nápovědy.
 • Opraven problém s nefunkčními uživatelskými tlačítky.
 • Opraven problém s vykreslením textu bílou barvou.
 • Opraven dynamický náhled pro panely stylů a fontů.
 • Aktualizováno okno průzkumníka použité pro nové ikony pásu karet.

Další problémy

 • Opraveny chyby, které vedly k pádu programu při importu dat s chybnými střižnými hranicemi.
 • Oprava dalších drobných chyb.

Stažení programu Autodesk® PowerShape® 2018.0.2

Soubor aktualizace najdete ke stažení ve vašem účtu Autodesk. Soubor aktualizace Autodesk® PowerShape® 2018.0.2 je také automaticky nabízen ke stažení a instalaci v Počítačové aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App), která se vám nainstalovala s instalací Autodesk® PowerShape® 2018. Počítačovou aplikaci Autodesk najdete v panelu oznámení systému Windows v pravém spodním rohu hlavního panelu. 

Pro instalaci aktualizace Autodesk® PowerShape® 2018.0.2 je nutné mít nejdříve nainstalovanou základní verzi Autodesk PowerShape 2018 a také první aktualizaci 2018.0.1, která zajišťuje příjem dalších aktualizací. Tyto instalace je možné stáhnout z vašeho účtu Autodesk zde: https://manage.autodesk.com/cep/