Autodesk PowerMill 2018.0.3

Autodesk vydal třetí aktualizaci pro CAM systém Autodesk® PowerMill® 2018. První dvě aktualizace 2018.0.1 a 2018.0.2 zajišťovaly pouze možnost příjmu dalších aktualizací.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které Autodesk® PowerMill® 2018.0.3 obsahuje:

Změny rozhraní pásu karet

 • Přizpůsobení pásu karet podporuje uživatelské ikony.
 • Bylo přidáno tlačítko do tabulky přizpůsobení pásu karet pro re-import uživatelských panelů nástrojů z předchozí verze PowerMill.
 • Oprava chyb.
 • Přidáno menu pod pravým tlačítkem myši pro otevření nebo zavření panelů a oken. 

Změny uživatelského rozhraní

 • Podpora více monitorů se zapamatováním si pozice oken.
 • Opraven problém s klávesovými zkratkami (Ctrl+T a Ctrl+H).
 • Opraven problém s uživatelským menu pod pravým tlačítkem myši napsaném v xml.
 • Obnovena volba menu "převést díry na kapsy".

NC programy

 • Problémy s propojovacími pohyby jsou zobrazeny v seznamu problémů ověření NC programu.
 • Opraveny problém s NC programy, které obsahují textové bloky.
 • Opraveno varování ověření NC programu, pokud přídavek dříku/držáku byl pro dráhy nastaven na vyšší hodnotu než v tabulce ověření NC programu.

Dráhy

 • Opraven pád při úpravě otáček u drah obsahujících protažení nájezdu/výjezdu.
 • Opraven problém se zamezením kolize při použití ne-nulového přídavku.
 • Při načtení referenčního modelu je tento model nastaven jako referenční pro všechny dráhy.
 • Opraveno závitování u složených otvorů, které mají jen jeden komponent.

ViewMill

 • Opraven pád při načítání polotovaru s vadnými triangly.
 • Vylepšena kvalita a rychlost.

Další vylepšení

 • Detailnější popis chyby při načtení chybného MTD souboru simulace stroje.
 • Při obnovení projektu se PowerMill pokusí obnovit i strukturu adresářů.

Stažení programu Autodesk® PowerMill® 2018.0.3 

Soubor aktualizace najdete ke stažení ve vašem účtu Autodesk. Soubor aktualizace Autodesk® PowerMill® 2018.0.3 je také automaticky nabízen ke stažení a instalaci v Počítačové aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App), která se vám nainstalovala s instalací Autodesk® PowerMill® 2018. Počítačovou aplikaci Autodesk najdete v panelu oznámení systému Windows v pravém spodním rohu hlavního panelu.

Pro instalaci aktualizace Autodesk® PowerMill® 2018.0.3 je nutné mít nejdříve nainstalovanou základní verzi Autodesk PowerMill 2018 a také první dvě aktualizace 2018.0.1 a 2018.0.2, které zajišťují příjem dalších aktualizací. Všechny instalace je možné stáhnout z vašeho účtu Autodesk zde: https://manage.autodesk.com/cep/