Autodesk FeatureCAM 2018.1.0

Společnost Autodesk vydala aktualizaci CAD/CAM software Autodesk FeatureCAM s těmito poznámkami k aktualizaci:


Import


Autodesk nahradil dřívější importy pomocí nástrojů třetích stran vlastním výkonným jádrem pro import CAD souborů užívaným napříč všemi aplikacemi od Autodesk, aby mohlo být v budoucnu implementováno více možností při importech souborů. Kvůli tomu není nyní k dispozici import PMI, tedy konstrukčních informací. V budoucnu bude tato možnost opět obnovena.


Následující formáty jsou importovány pomocí standardního překladu Autodesk:

 • ProE/Creo (bez PMI)
 • Catia (bez PMI)
 • Unigraphics/NX (bez PMI)
 • STEP
 • ACIS (.sat): podporované jsou v7 a starší. Novější podporované nejsou. 
 • SolidWorks: Soubory starší jak 2001 Plus nejsou podporovány. Nejsou podporovány konfigurace, bude načtena pouze výchozí konfigurace.
 • SolidEdge: Soubory V18—V20, ST1—ST9 jsou podporovány.

DWG/DXF Import

 • Opravena chyba, kdy při importu DXF do FeatureCAMu a následném exportu vznikl bezdůvodně velký soubor.
 • Opravena chyba při importu solidů uložených jako proxy entity.
 • Vylepšeno načítání chybných DWG a DXF souborů.

Soustružení

 • Opravena chyba čelních zápichů, kdy pro první přejezd chybělo boční odjetí nože.
 • Opravena chyba přejezdu mezi koncovými body při nájezdu na dokončovací řez.

Frézování

 • Opravena chyba, kdy při zadání nulové nebo záporné hodnoty ochranné výšky v kombinaci s volbou odjíždění do roviny rychloposuvu systém nepracoval správně.
 • Opravena chyba náhodného padání programu při nastavování celkového polotovaru.

Editace drah nástroje

 • Opravena chyba, která mohla nastat při přidání segmentu dráhy na existující feature dráhy.

Uživatelské prostředí

 • Opravena chyba náhodného pádu aplikace při pokusu o zavření prázdného dokumentu.
 • Opravena chyba, kdy se na informační obrazovce (v pozadí pod tlačítkem Soubor) neukládaly a nezobrazovaly správně hodnoty.
 • Odstraněno nekorektní vyskakovací okno o průvodci Začínáme.
 • Opravena prodleva při aktualizaci vybrané nuly ve stromu i v ribbonech.
 • Opravena chyba, kdy vytváření featuru drah z menu ribbonů neumožňovalo výběr frézování nebo soustružení. Nyní jsou přidána dvě tlačítka.
 • Opravena chyba s tlačítky "Dokončit" a "Dokončit a upravit" při úpravách vlastností featuru.
 • Umožnění rozbalení a sbalení vzorů a skupin ve stromu pro snadnější orientaci.
 • Opravna chyba, kdy tlačítka výběru featurů si nepamatovala poslední volbu.
 • Přidány překlady pro dialogy při reportování chyby. Nyní se zobrazují v lokálním jazyku. 

Licencování / Instalátor

 • Oprava odinstalace, kdy některé soubory nebyly odstraněny.
 • Sdružené chování pro zkušební režim, který zůstává ve stavu, ve kterém byl spuštěn.

Postprocessing

 • Opravena chyba, kdy nebylo možné po zapsání kódu pro dlouhotočné automaty zapsat kód pro frézování.
 • Opraven pád aplikace, pokud byl zavolán neexistující postprocessor. Byla přidána chybová hláška.
 • Opraven pád aplikace při procházení diskem pro vyhledání postprocessoru (.cnc souboru).
 • Opravena chyba, kdy funkce "Upravit v textovém editoru" nefungovala pro EDM postprocessory.
 • Opravena chyba funkce "Rozdělit rotační pohyby" v editoru Xbuild, kdy se aplikovali namísto rotačních pohybů soustružnické pohyby.
 • Vylepšení interakce Více-kanálového editoru, který nyní přenáší z FeatureCAMu počet kanálů.

Doplňky

 • Opravena chyba doplňku pro prohlížení více-kanálového kódu v html, kdy byly stejné předpony interpretovány rozdílně (např. Wait2 a Wait20).
 • Opraven pád doplňku Seřizovací list, pokud obsahoval feature Vyhození dílu.