Autodesk PowerMill 2018.1.0

Obecné


 • Obecně vylepšená stabilita produktu.


Sdílené pohledy


 • Přidána funkce Sdílené pohledy, která umožňuje sdílet obrazovku jako dynamický model pomocí odkazu s jinými osobami bez nutnosti vlastnit produkt Autodesk. Tato funkce je dostupná pouze uživatelům s předplatným.


Uživatelské prostředí


 • Zabránění zmizení okna s frontou výpočtů po načtení projektu.
 • Aktualizace základní upravované roviny při změně pohledu pomocí View Cube.
 • Nová možnost zakázat varování o starých modelech.


Dráhy


 • Zabránění automatického nahrání posuvů a otáček aktivního nástroje ve chvíli, kdy šablona již obsahuje nástroj.
 • Při klonování dráhy se nyní klonuje i historie úprav.
 • Opravena kolize závitového frézování.


Soustružení


 • Opraveno několik menších chyb soustružení.


Prvky


 • Probíhá ujištění, že prvky importované z PowerShape používají správnou pracovní rovinu.


Simulace


 • Vylepšena detekce potenciální kolize rychloposuvy během simulace odebírání materiálu.


Modely virtuálních strojů


 • Přidána možnost použití vědeckých poznámek v souborech MTD.
 • Přidána podpora dalších jazyků při korektním nastavení hlavičky MTD souborů:  (<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>).


Postprocesory


 • Zvýšená tolerance zapsání programu, pokud není počáteční bod vrtané díry v přesném středu díry.