Autodesk FeatureCAM 2018.3.0

Obecné novinky


 • Přidána funkce Sdílené pohledy, která umožňuje sdílet obrazovku jako dynamický model pomocí odkazu s jinými osobami bez nutnosti vlastnit produkt Autodesk. Tato funkce je dostupná pouze uživatelům s předplatným.


Import


 • Opravena chyba, kdy nebylo možné správně rozpoznat některé díry ze SolidWorks.
 • Opraven pád aplikace při importu souboru ze SolidWorks PDM vault a následném uložení do jiného umístění.


Transformace


 • Opravena chyba nástroje transformace: při přichytávání myši k bodu byla geometrie určena pro transformaci chybně odebrána z výběru a byl namísto toho vybrán bod.


Simulace


 • Opraven problém s výkonem při programování více nástrojových hlav; hlavně spirálové dráhy na druhé hlavě mohly způsobovat enormně pomalou simulaci středové čáry.


Postproces


 • Opraven problém s indexovanými pohyby, které začínaly na C-90.
 • Opraven pád aplikace, který mohl nastat při vyplnění proměnných hodnot přenášených do postprocesoru.
 • Opraven pád aplikace, který mohl nastat na konci generování nc kódu.
 • Opraven problém s chybným zobrazením tzv. tooltip dialogů, které mohlo nastat v některých případech, např. při nenalezení souboru .cnc na disku.


Uživatelské prostředí


 • Opraven pád aplikace při zadání hodnoty pro bod zanoření.
 • Opraven možný pád aplikace při různých stavech překreslení obrazovky.
 • Opraven možný pád aplikace při přesunutí položek ve stromu součásti.
 • Opraven možný pád aplikace při nastavení vlastního rozložení panelu přístupu s některými příkazy.
 • Vytvořená ochrana proti možným pádům v souvislosti s uživatelským prostředím.


API


 • Přidán přístup pro rozbalení a sbalení položek ve stromu součásti pomocí API.
 • Přidána funkce pro vytvoření plochy záplaty pomocí API.