Autodesk FeatureCAM 2018.3.1

Sdílené pohledy

 • Do sdíleného pohledu se nahrají pouze viditelné solid modely a dráhy nástroje.
 • Sdílené pohledy umožňují zobrazit částečné dráhy nástrojů z pozastavené simulace Středovou čarou. 
 • Opraven problém s rozlišením simulace nástrojových drah. 
 • Opraven problém, při kterém byla nahrána pouze první dráha vzoru. 
Import
 • Podpora souborů STEP a STEP PMI pro FeatureCAM edici Standard.
 • Opraven problém s importem souborů STEP, který v určitých případech způsoboval kolaps systému.
Uživatelské prostředí
 • Přidána rozbalovací nabídka pro prvek Vzor, kterou je možné najít v Pásu karet pod volbou Featury a Obrábění. V dřívějších verzích byla v pásu karet dostupná pouze jedna možnost vzoru, zbylé možnosti bylo možné použít přes Průvodce novým featurem. 
 • Opraveno zobrazení bublinové nápovědy, která se od verze 2018.3 nezobrazovala. 
Dlouhotočné soustružení
 • Zobecnění možnosti dvou horizontálních soustružnických pohledů na "Horizontální soustružení, vertikální osa X" a "Horizontální soustružení, vertikální osa Y".
 • Změněna výchozí hodnoty otáček pro přenos obrobku (dříve hodnota 0).
Simulace
 • Opraven problém v modulu sloužícím pro vytváření stroje pro simulaci. Problém se týkal otevření tabulky Nástrojových bloků, a to v případě, že byl stroj pro simulaci importován pomocí přetažení. 
Průvodce Nulovým bodem
 • Opraven problém, při kterém se stávalo, že některé strany průvodce nebyly zobrazeny.
API
 • Rozšíření API funkce "RezognizeFeatures", takže mohou být specifikovány parametry pro velikost sražení. 
 • Přidány možnosti pro ovlivnění aktuálního vřetene přes API.
Pády
 • Ke zprávě o pádu FeatureCAMu mohou být nově přidány soubory, které usnadní odhalení příčiny pádu systému (logy, aktivní dokument, postprocesor, atp.)
 • Opraven problém s makrem sloužícím pro automatické ukládání. 
 • Opravena řada problémů, které byly reportovány přes možnost Automatického zaslání zprávy po pádu systému.