Autodesk PowerMill 2018.1.2

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® PowerMill® 2018.1.2:

Sdílené pohledy

  • Opraveno přihlášení do sdílených pohledů

ViewMill

  • Správné obnovení pohledu při simulaci frézovacích drah po soustružnických.

NC programy

  • Správné zobrazení propojovacích pohybů, pokud dráha obsahuje posunutí počátku.
  • Opraven pád při otevření tabulky seznamu drah, pokud NC program obsahoval pracovní rovinu před položkou dráhy.

Dráhy

  • Opravena změna posuvu u drah s přídavky.
  • Výrazy jsou zachovány i u kopie dráhy, pokud byla dráha původně vytvořena ve vyšší edici.

Díry

  • Tabulka Upravit díry obsahuje nová tlačítka pro nastavení vrchu/dna díry na vrch/dno polotovaru.

Stažení programu Autodesk® PowerMill® 2018.1.2

Soubor aktualizace najdete ke stažení ve vašem účtu Autodesk. Soubor aktualizace Autodesk® PowerMill® 2018.1.2 je také automaticky nabízen ke stažení a instalaci v Počítačové aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App), která se vám nainstalovala s instalací Autodesk® PowerMill® 2018. Počítačovou aplikaci Autodesk najdete v panelu oznámení systému Windows v pravém spodním rohu hlavního panelu.

Pro instalaci aktualizace Autodesk® PowerMill® 2018.1.2 je nutné mít nejdříve nainstalovanou základní verzi Autodesk PowerMill 2018 a také první dvě aktualizace 2018.0.1 a 2018.0.2, které zajišťují příjem dalších aktualizací. Všechny instalace je možné stáhnout z vašeho účtu Autodesk zde: https://manage.autodesk.com/cep/