Autodesk FeatureCAM 2018.3.2

Sdílené pohledy

 • Vylepšeno zobrazení názvů operací, kdy je nahrazen název s jedním písmenem plným názvem operace zobrazeným v aplikaci.
 • Odstraněna chyba, při které byla přenesena pouze první hladina ze strategie Hladina Z.
 • Opravena chyba, v níž chyběly ikony a řetězce nápovědy pro sdílené pohledy.


Dlouhotočné soustružení

 • Nyní si může uživatel ve Vlastnostech obrábění vybrat, zdali při soustružení zápichů bude chtít použít hrubovací či jen dokončovací operaci.
 • Zahrnuta konfigurace pro dlouhotočné soustružení, která odpovídá práci s malými součástkami, jež jsou pro dlouhotočné soustružení zapotřebí. 
 • Zahrnuto makro pro seřazení operací rozpoznaných automatickým rozpoznáním. Makro vezme v úvahu množství polotovaru, které je k dispozici před vytažením obrobku z vřetene, při vytváření Soustružnických drah.


Fusion 360 Production

 • Rozhraní k Fusion 360 Production se serveru nedotazovalo na platné ID pracovních stanic a předplatitele.
 • Odstraněny potíže při posílání projektu s prázdným jménem do Fusion 360 Production.


Uživatelské prostředí

 • Opraveny potíže s vkládáním hodnot do panelu geometrie na spodní části aplikačního okna. Chyba se projevovala s funkcí rychlého náhledu OS Windows.
 • Zakázáno vytvoření vzorů okolo indexové osy Z ve 4 osých projektech s technologickými prvky v počátku.  (Všechny ostatní případy již byly zamítnuty)
 • Opravena chyba, při které se obrázek v průvodci drážkou zobrazoval jako černý. 


Transformace

 • Opravena chyba, s transformováním technologických prvků, která zdvojnásobovala vzdálenost transformace. 


Tisk

 • Opravena funkce tisk, která nyní ctí možnosti výběru stránek, které se mají tisknout. 


STEP PMI

 • Opravena chyba, která nectila vlastnosti zobrazení rozměrů v uložených pohledech.


Potíže nahlášeny přes automatickou zprávu

 • Opraveny potíže, se kterými jste se mohli setkat v případě, že dvě křivky umístěné do profilu směřovaly stejným směrem 
 • Opraveny potíže, se kterými jste se mohli setkat při změně výchozí hodnoty registru nástroje. 
 • Opraveno několik dalších chyb nahlášených přes automatickou zprávu, která se zobrazuje po pádu FeatureCAMu.