Autodesk PowerMill 2018.1.4

Autodesk vydal aktualizaci 2018.1.4 pro CAM systém PowerMill. Tato aktualizaci nahrazuje předchozí aktualizaci 2018.1.3, která obsahovala chybu pozičního 3+2 obrábění a byla odstraněna.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® PowerMill® 2018.1.4.

Dráhy

 • Opravena chyba, která znemožňovala vytvořit dráhu pro poziční 3+2 obrábění
 • Vylepšena dráha hrubování zahrnující protažení na rovinných plochách.
 • Klávesová zkratka Ctrl+P nyní pracuje korektně.
 • Vnější frézování závitu řadí řezy zvenku dovnitř místo zevnitř ven. 
 • Sníženo množství použité paměti pro výpočet drah. 
 • Opraven pád při výpočtu kopie dráhy, která byla omezena do hranice, která byla poté vymazána. 
 • Parametr pro počet závitů pro frézování vnějšího závitu může být nyní nastaven na hodnotu menší jak 1. 
 • Opraven potenciální pád programu při dokončení rohů. 
 • Opraven pád a problém s výpočtem drah při použití automatické kontroly kolize a záporného přídavku. 
 • Opraven pád při výpočtu dokončení křivkou a projekcí plochy s uživatelskou osou nástroje s válcovou frézou. 
 • Výběr parametrů u vrtací metody nezobrazuje duplicitní položky. 

NC program a simulace

 • Vylepšen výstup víceosých propojovacích pohybů mezi dráhami. 
 • Opraven pád při simulaci NC programu s pracovní rovinou na konci dráhy a výměnou nástroje nastavenou "Před spojením". 
 • Simulace vrtání nyní zohledňuje nastavenou orientaci vektorů. 

Modely

 • Není nutné znovu importovat model při skupinovém výpočtu. 
 • Opravena chyba, kdy byl referenční model opět nastaven jako model pro obrábění. 

Další změny

 • Vylepšena stabilita programu. 
 • Vylepšena lokalizace. 
 • Pokračují práce na zrychlení otevírání tabulek strategií. 
 • Zajištěno, aby se parametr Tool.Status aktualizoval správně. 
 • Opravena chyba se zobrazením stínování modelu pomocí klávesy F3. 

Stažení programu Autodesk® PowerMill® 2018.1.4

Soubor aktualizace najdete ke stažení ve vašem účtu Autodesk. Soubor aktualizace Autodesk® PowerMill® 2018.1.4 je automaticky nabízen ke stažení a instalaci v Počítačové aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App), která se vám nainstalovala s instalací Autodesk® PowerMill® 2018. Počítačovou aplikaci Autodesk najdete v panelu oznámení systému Windows v pravém spodním rohu hlavního panelu.

Pro instalaci aktualizace Autodesk® PowerMill® 2018.1.4 je nutné mít nejdříve nainstalovanou základní verzi Autodesk PowerMill 2018 a také první dvě aktualizace 2018.0.1 a 2018.0.2, které zajišťují příjem dalších aktualizací. Všechny instalace je také možné stáhnout z vašeho účtu Autodesk zde: https://manage.autodesk.com/cep/