Autodesk FeatureCAM 2018.3.3

Sdílené pohledy

 • Vylepšen strom sdílených pohledů, takže více odpovídá Stromu součástí ve FeatureCAMu
 • Omezení křivek a solidů ve sdílených pohledech pouze na ty, jež jsou v okamžik sdílení viditelné v grafickém okně
 • Opraveno pořadí featurů a křivek, tak aby odpovídalo pořadí v aplikaci
 • Přidány vlastnosti operací s dodatečnými informacemi zobrazenými v Seznamu operací
Hlavní vylepšení
 • Opraveny potíže při 4 osém polohování, kdy UCS určené pro polohování bylo rozdílné než UCS polotovaru - potíže způsobovaly nesprávné natáčení
 • Opravena chyba, při které Projekce plochou, která používá solid plochu ve speciálních případech havarovala
 • Opraveny potíže, s operací sražení, při kterých nebyly generovány dráhy nástroje, což se stávalo, v případě deaktivace operace Navrtání
 • Opravena chyba s aplikováním řezných podmínek specifikovaných v nastavení nástroje pro operace Profilování
Pokročilé soustružení
 • Opravena chyba, při které docházelo k detekci kolize se strojem v případě použití superpozice při dlouhotočném soustružení
 • Opravena chyba s bezpečným odjezdem pro soustružnické operace, který mohl být vynechán pokud předcházel operaci úpich
 • Opravena chyba s chybějícím synchronizačním bodem, který chyběl ve chvíli, kdy nebyla pro operaci generována žádná nástrojová dráha
Simulace
 • Opravena chyba s výchozím strojem pro simulaci, který byl v případě 4 osého polohování podle osy X vybírán nekorektně
 • Opraven problém, při kterém protivřeteno nenásledovalo polotovar při parkování v průběhu Úpichu
 • Opraven problém s automatickým zarovnáním protivřetene s hlavním vřetenem před přenosem obrobku
Uživatelské prostředí
 • Opravena chyba, při které klávesová zkratka Alt F3 v některých případech neumožňovala plynulou simulaci
 • Opravena chyba, při které nebylo možné vypnout dynamickou nápovědu ve vlastnostech operací
 • K popiskům v pásu karet byly přidány i informace o klávesových zkratkách
 • Pro jednodušší přístup byly přesunut některé možnosti z tzv. skrytého menu mezi globální nastavení
Makra

 • Opravena chyba, při které se v některých případech správně nezobrazovala ikona makra
 • Opravena chyba v dokumentaci, při které slova operation.setup_depth a operation.actual_depth nevracela správnou hodnotu.
API
 • Opraven problém, při kterém nebyl akceptován Krok dolů, který byl vkládaný přes API
 • Opraven stav, který způsoboval, že krok do boku nebylo možné použít pro operaci sražení
 • API má nyní přístup k některým parametrům nástroje
Chyby systému
 • Opraven pád, který zapříčinila první hloubka vrtání, která byla ve Vlastnostech frézování nastavená na hodnotu nula
 • Opraven pád, který mohl zapříčinit pád ve chvíli, kdy byl krok dolů v hrubovací strategii Hladina Z nastaven pomocí negativní hodnoty
 • Opraven pád, ke kterému mohlo dojít při získávání úhlu plochy z grafického okna
 • Opraveny potíže, ke kterým by mohlo dojít při ukončení aplikace po použití funkce "Uložit nyní" pro uložení atributů obrábění
 • Opraveno několik dalších chyb, které byly nahlášeny prostřednictvím automatického zasílání zpráv o chybách


1 person likes this
Přihlášení nebo Registracepro odeslání komentáře