Autodesk FeatureCAM 2018.3.4

Simulace

 • Opravena chyba simulace se strojem, která byla spouštěna pomocí jednotlivých kroků.
 • Opraven problém, při kterém mohlo dojít k nekorektnímu zobrazení polotovaru, a to v závislosti na aktivním Nulovém bodu.


Uživatelské prostředí

 • Opraven průvodce vytvořením vzoru, který byl při aktivaci přes pás karet ochuzen o některé funkce, oproti postupu přes průvodce novým featurem.
 • Opraveny potíže, které způsobovaly nesnáze s aktivováním minimalizovaného FeatureCAMu.
 • Opraveny potíže, které neumožňovaly simulovat krok po kroku v případě, že kurzor myši nebyl přesně na modré části tlačítka ikony simulace.
 • Opraveny dva problémy s tvorbou geometrie: jeden, při zadávání desetinného místa, který posouval pozici kurzoru. Druhý, který způsoboval skrytí hodnot při přepínání mezi poly pro zadání hodnot pomocí tlačítka tabulátoru. 
 • Navráceno tlačítko Aktualizovat list operací (Update operation list) z pásu karet, který byl používán ve FeatureCAMu verze 2017. Tlačítko bylo přidáno přímo k horním ikonám seznamu operací.
 • Opraven problém s výběrem kružnic a čar, jež nebylo možné vybrat při tvorbě křivky.
 • Opravena chyba systému, která způsobovala pád aplikace, při zadání nepodporovaných hodnot při tvorbě polygonu.


Nástrojové dráhy

 • Opravena chyba, ke které mohlo dojít za předpokladu, že minimální rádius rohu pro dokončení nebyl vyplněn.
 • Zvětšena vnitřní tolerance pro odstranění problému, při kterém byly simulovány velmi malé rádiusy jako jeden.
 • Zvětšena vnitřní tolerance, která mohla způsobit, že některé plochy by nebyly brány v případě frézování v potaz.
 • Opraveny potíže, při kterých hodnoty určené ve Vlastnostech obrábění pod Post proměnný, nebyly správně načteny a převzaty do postprocesoru.


Nástroje

 • Opraveny chyba, ke které docházelo při přepínání mezi kartami, kdy nebyly správně aktualizovány zadané hodnoty.


Makra

 • Opraveno Makro pro export hodnot pro CAMplete.


Pády
 • Opraveno několik dalších pádů hlášených prostřednictvím chybových zpráv zákazníků.



1 person likes this