Autodesk PowerMill 2019.0.3

Autodesk vydal aktualizaci 2019.0.3 pro CAM systém PowerMill.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® PowerMill® 2019.0.3.

Obecné změny

 • Opraveno množství problémů formátování v Microsoft Visual C++ knihovně. Instalace 2019.0.3. nahrazuje tuto knihovnu novou verzí, která pracuje správně. i v lokalizovaných instalacích PowerMill.
 • Opravena chyba, kdy někteří uživatelé nemohli exportovat databázi nástrojů.
 • Příkaz "Přidat do NC programu" již nezobrazuje chybové hlášení.
 • Opravena chyba, kdy hodnoty otáček a posuvů byly 1000x větší.
 • Opraveno neočekávané přesunutí ve stromu průzkumníku.
 • Opravena chyba pádu editoru křivky.
 • Opraven pád při vložení dráhy do ustavení, pokud ustavení tuto dráhu již obsahovalo.
 • Opravena chyba, která způsobovala dlouhé načtení a zavření projektu, který obsahoval velké množství položek, pokud byl aktivní Aditiv doplněk.
 • NC programy nyní nemusí splňovat specifické požadavky na jméno při použití Průvodce elektrodou v MPP.

Dráhy

 • Opravena kolize u některých drah 3D konturování s použitou volbou Středová čára.
 • Opraven pád při úpravě osy nástroje při použití velké vzdálenosti prolnutí.
 • Zrychlena tvorba prvků adaptivního obrábění.
 • Opraveny chyby v automatické kontrole kolize.
 • Přidána chybová hláška při použití víceosého automatického zamezení kolize s novou volbou Automaticky, pokud není výchozí osa nástroje Vertikální.
 • Opravena chyba výpočtu pomocné plochy při konstrukci prvku z křivky pro aditivní obrábění.
 • Vylepšen algoritmus pro automatické zamezení kolize.
 • Odstraněny neočekávané změny osy nástroje na konci segmentů dráhy.
 • Opraveny fragmentované dráhy při použití zamezení kolize a limit osy nástroje.
 • Opraven pád dokončení bokem při zarovnání k Z ose.
 • Opraven pád při zrušení výpočtu dráhy Strmé a plošné.
 • Vylepšeno řazení dráhy Hladina Z s použitou volbou zaoblení.
 • Opravena chyba výpočtu do některých zbytkových hranic.
 • Vylepšeny nájezdy zvenku polotovaru.

Zbytkový materiál

 • Opravena chyba přesunutí modelu zbytkového materiálu po uložení projektu.

NC programy

 • Opravena chyba s hloubkou vrtání pro duplicitní díry.
 • Opraveno zobrazení ustavení v NC programu.

Stažení programu Autodesk® PowerMill® 2019.0.3

Soubor aktualizace najdete ke stažení ve vašem účtu Autodesk. Soubor aktualizace Autodesk® PowerMill® 2019.0.3 je automaticky nabízen ke stažení a instalaci v Počítačové aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App), která se vám nainstalovala s instalací Autodesk® PowerMill® 2019. Počítačovou aplikaci Autodesk najdete v panelu oznámení systému Windows v pravém spodním rohu hlavního panelu. Všechny instalace je také možné stáhnout z vašeho účtu Autodesk zde: https://manage.autodesk.com/cep/

Soubor aktualizace PowerMill 2019.0.2. byl odstraněn a nahrazen aktualizací 2019.0.3.