Autodesk PowerShape 2019.1.0

Autodesk vydal aktualizaci 2019.1.0 pro CAD systém PowerShape.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® PowerShape® 2019.1.0.

Oprava chyb

 • Vyjmutí, kopírování a vložení textu ze schránky Windows nyní pracuje správně.
 • PowerShape si nyní pamatuje pozici plovoucích panelů nástrojů mezi sezeními.
 • Kliknutím pravým tlačítkem myši do pole pro zadání hodnoty zobrazí kalkulátor.
 • V rozbalovacím seznamu hladin je nyní zobrazeno více hladin.
 • Rozložení obrazovky se nezmění, pokud je poprvé otevřen panel Offsetu.
 • Opraveno zobrazení tlačítka ISO pohledu při ukončení režimu výkresu.
 • V 2D úpravě křivky je nyní dostupná volba kompozitní křivka.
 • Klávesa F1 je nyní ve výchozím stavu kontextová.
 • Při použití panelu textu zůstává grafické okno při psaní statické.
 • Opraven pád programu při použití některých fontů.
 • Panel Sdílených pohledů je nyní dostupný v okně prohlížeče.
 • Parametry jsou nyní viditelné v uživatelských katalozích.
 • PowerShape nyní nevytváří nepotřebné parametry při zadání numerické hodnoty do polí tabulky.
 • Opraveno výška textového pole v panelu ručního modelování.
 • Opraven posuvník v panelu ručního modelování.

Solid modelování

 • Opraven pád programu při úpravě děr.
 • Opraven pád programu při přehrání stromu historie.
 • Opraveno pojmenování odlehčených děr.
 • Náhled solidů při automatickém ořezání ploch již není skrytý, pokud je aktivní hladina 0.
 • Opraveno zobrazení volby průměru pro filtr výběru prvků solidu.

Elektrody

 • Opraven pád programu při spuštění průvodce elektrodou.
 • Opraveno neočekávané rozbalení stromu elektrod.
 • PowerShape nyní automaticky vypočítá vektor a hloubku pálení při změně vektoru elektrody.
 • Okno prohlížeče nyní zobrazí electrode_summary.html po exportu elektrody.
 • Opraveno zobrazení A a B úhlů vektoru pálení při exportu EDM skriptu pro MPP program.
 • VDI jednotky drsnosti povrchu jsou nyní dostupné pro elektrody používající MPP podrozměry.
 • NC soubory nyní nemusí splňovat požadavky na pojmenování při použití průvodce elektrodou v MPP.

Práce s elektrodami a MPP programem

 • Při exportu elektrod do MPP programu lze nyní zadat Machine group a Machine name values, které jsou do NC programu zapsány přímo z PowerShape. Již není potřeba ručně upravovat mpp_interface.con soubor konfigurace.
 • Pokud je nainstalován MPP program, lze zadat materiál pro elektrodu hrubování, před-dokončení a dokončení použitím oddílu Rodinné elektrody v průvodci elektrodou.  

Stažení programu Autodesk® PowerShape® 2019.1.0

Soubor aktualizace najdete ke stažení ve vašem účtu Autodesk. Soubor aktualizace Autodesk® PowerShape® 2019.1.0 je automaticky nabízen ke stažení a instalaci v Počítačové aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App), která se vám nainstalovala s instalací Autodesk® PowerShape® 2019. Počítačovou aplikaci Autodesk najdete v panelu oznámení systému Windows v pravém spodním rohu hlavního panelu. Všechny instalace je také možné stáhnout z vašeho účtu Autodesk zde: https://manage.autodesk.com/cep/