Autodesk FeatureCAM 2019.1.2

Lokalizace

  • Opraveny potíže se všemi lokalizacemi vyjím angličtiny, které způsobovaly nemožnost nastavení hodnot tolerancí pro simulaci, použití nových možností výběru ploch, využití dvou nových možností simulace v pásu karet.


Uživatelské prostředí

  • Opravena chyba, při které přizpůsobení rozbalovacího menu nebylo zachováno v nové relaci FeatureCAMu. 
  • V nastavení nulového bodu se v některých případech objevovalo znaménko mínus před číslovkou nula, to následně způsobovalo chyby, tyto komplikace byly odstraněny. 
  • Povoleny klávesové zkratky pro přecházení v pásu karet . Klávesové zkratky je možné použít k přechodu mezi jednotlivými pásy, vyjma položky Soubor.


Soustružení a dlouhotočné automaty

  • Opravena chyba, která mohla nastat v určitých případech kdy postprocesor používal možnost Spravovat soubory pro stroje s protivřetenem.
  • Opravena chyba v operaci úpich. Chyba způsobovala převzetí řezných podmínek z kategorie zapichovacích nástrojů namísto z kategorie sloužící pro úpich. 


Makra a doplňky

  • Opravena chyba, při které dokumentace vypisovala informaci o aktivní korekci i pro operace, jež s korekcí nepracovaly.