Nový PowerMill 2019.0.4

Autodesk vydal aktualizaci 2019.0.4 pro CAM systém PowerMill.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® PowerMill® 2019.0.4.

Obecné změny

 • Zrychleno načítání projektů obsahujících velké množství featurů děr.

Nástrojové dráhy

 • Opraveno selhání výpočtu některých nástrojových drah strategie Vortex.
 • Opravena Automatická kontrola kolize, která zabraňuje kolizi mezi modelem a upínačem, při které se stávalo, že na modelu zůstaly neobrobeny některé části zbytkového materiálu.
 • Opravena chyba při výpočtu nanesených nástrojových drah.
 • Opraveny potíže při kterých redistribuce bodů na 5 osých dráhách způsobovala kolizi.
 • Opravena chyba, která vytvářela ostré roh na nástrojových dráhách strategie 3D Kontrování s využitím křivky pro definici tvaru drah.
 • Opraven případ, kde byla prezentována kolize na vnitřních rádiusech modelu při použití Automatického odstranění kolize a ne kulových nástrojů. 
 • Opraven případ, kde redistribuce bodů na dráhách strategie řádkování způsobila bourání na vertikálních segmentech dráhy.
 • Opravena chyba při kontrole kolize 5 osých drah, která nemusela odhalit kolizi v případě použití záporného přídavku. 

NC programy

 • Opraven výstup strojových dat (cutfile) pro složené profilové díry.

Uživatelské prostředí

 • Opravena chyba, která deaktivovala automatickou kontrolu kolize při dokončovacích dráhách v případech, kdy osa nástroje nebyla vertikální.

Nástrojová databáze

 • Významným způsobem bylo zrychleno vyhledávání nástrojů a to zejména v databázích, které disponují velkým počtem nástrojů.

Sdílené pohledy

 • Opravena chyba, která zabránila uživatelům s určitou lokalizací jejich PowerMillu nahrát barevně neporušené modely do Sdílených pohledů. 

Additive Plugin

 • Opraven problém s importem nástrojových drah z programu Netfabb, v případech kde Místní nastavení operačního systému používalo jiný desetinný oddělovač než tečku.
 • Opravena chyba, která by mohla ovlivnit pozicování nástrojových drah nanesených na povrchy za využití řádků, které byly definovány na rovinné základně pomocí pracovní roviny.