Nový Autodesk FeatureCAM 2019.2

Autodesk vydal aktualizaci 2019.2 pro CAM systém FeatureCAM.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® FeatureCAM® 2019.2


Nové funkce


Tvorba prvků

 • Vylepšen výběr ploch: Vybráním jedné plochy výstupku, kapsy, nebo profilu dojde k automatickému výběru zbylých ploch potřebných k vytvoření featuru. Díky tomu dochází k výraznému zjednodušení definice frézovacích prvků z ploch modelu, protože rozměry a poloha vytvářených prvků jsou získány přímo z modelu. Programátor navíc může použít upravený průvodce novým prvkem, který se nachází v pásu karet. Tento průvodce přeskočí několik kroků, které se standardně zobrazují při definici přes tabulku prvků (Featurů).
 • Odvození úlů z ploch: Indexový úhel a B úhel prvku kapsa budou automaticky vypočítány při výběru všech ploch a přístupu přes nový průvodce prvkem | Pás: Prvky/Výroba > Frézování ploch (Milling from surfaces) > Kapsa. Díky tomuto postupu může programátor přeskočit kartu zarovnání, která je ve standardním průvodci novým prvkem (Featurem).

Užitečná vylepšení

 • Simulace: V průběhu simulace pomocí drah nástroje, nebo 3D simulace, je nyní možné skrýt upínač nástroje, nebo aktivovat funkci zastavení simulace v případě kolize. Pro použití těchto funkcí byla vytvořena tlačítka, která je možné aktivovat na následujícím místě pásu karet:
  • Pás Domů > Skupina Simulace > Zobrazit > Zobrazit držák
  • Pás Domů > Skupina Simulace > Zobrazit > Pozastavit při kolizi
 • Vzhled prvků: Při vytváření 3D frézovacích prvků dochází ke změněn jejich zobrazení v grafickém okně. Nově jsou tyto prvky zobrazeny pouze pomocí obrysové geometrie. V dřívějších verzích byly tyto prvky vystínovány, což mohlo vést k potížím s výběrem ploch.
 • Klávesové zkratky: Pro přesun mezi záložkami pásu karet a panelem rychlého přístupu, je nové možné použít klávesové zkratky. Stiskněte klávesu Alt a písmeno na klávesnici, které koresponduje s písmenem zobrazeným nad příkazem, který zamýšlíte použít.
 • Ukládání NC kódu: K jednoduššímu uložení NC kódu pomůže nové tlačítko v pásu karet:
  • Pás Domů > Skupina NC kód> Uložit NC


Oprava chyb


Nástrojové dráhy

 • Opravena chyba při použití uživatelem definovaného polotovaru. Tato chyba způsobovala ne zcela správný výpočet výšky přejezdů, který byl ve většině případů větší, než bylo zapotřebí.
 • Opraven problém, při kterém nebyly generovány dráhy nástroje v případech použití manuálního řazení křivek uvnitř prvku. 
 • Opraven problém, ke kterému v některých případech docházelo při zrcadlení prvků. Při této chybě byla nekorektně vytvořena dráha a došlo k zobrazení chybové zprávy. 

Výstupní dokumentace

 • Opravena chyba, při které uložené obrázky přes "Vyfotit obrázek pod Nulovým bodem" a "Vyfotit obrázek dokumentu" nebyly promítnuty do výstupní dokumentace.

Simulace

 • Opraven problém, při kterém nebyl korektně simulován frézovaný závit v případě 3D simulace.

Uživatelské prostředí

 • Opraven problém, při kterém se název nové funkce překrýval s následným nastavením ve Stromu součástí.
 • Opravena chyba, při které tlačítko F1 odkazovalo v některých případech na nesprávnou stránku nápovědy.
 • Opraven problém s rozbalovacími nabídkami v uživatelem definované záložce pásu karet. Funkce se v rozbalovací nabídce neaktualizovaly, tak aby dodržely poslední výběr.

Ukládání a otevírání souborů

 • Poskytnuto více informací při zobrazení chybové zprávy o načítání 32 bitových projektů.
 • Opraveny potíže, kdy při uložení docházelo ke změně možností sdílení. 

Pády

 • Opraven problém, který mohl způsobit ve FeatureCAMu zamrznutí při úpichu a přenosu obrobku, během 3D simulace. 
 • Opraveno několik problémů, které byly nahlášeny za využití automatického odesílání zpráv při pádu aplikace. Pády mohly nastat v těchto situacích:
  • Při výběru strany obrábění, nebo při aktivaci záložky Řízení plochy. Tato nastavení se nachází ve vlastnostech 3D prvků.
  • K pádům docházelo v případech, kdy byly specifické položky v pořadí kroku zpět.
  • Při použití Space Ball myší (3D myši).
  • Při pokusu o uspořádání křivek v rámci jednoho prvku.