Autodesk PowerMill 2019.1

Autodesk vydal aktualizaci 2019.1. pro CAM systém PowerMill. Tato aktualizace kromě oprav a vylepšení stávajících funkcí přidává do programu i zcela nové funkce.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® PowerMill® 2019.1.


Nové funkce


Ustavení

 • Do ustavení lze nyní přiřadit pracovní rovinu, kterou budou sdílet všechny dráhy v tomto ustavení. Každé ustavení může mít vlastní pracovní rovinu.
 • Do ustavení lze nyní přiřadit polotovar, který budou sdílet všechny dráhy v tomto ustavení. Každé ustavení může mít vlastní polotovar.
 • Do ustavení lze přiřadit model upínky. Model upínky přiřazený k ustavení je automaticky ignorovaný pro tvorbu drah nástroje. 
 • Možnosti pro ustavení jsou přidány do nového pásu karet Ustavení.

Měření

 • Lze vytvářet dráhy pro měřící sondu na tvarových plochách pro měření dílce přímo na stroji.
 • Pro uživatele s předplatným lze výsledky měření nahrát do Autodesk Drive pro analýzu stavu obrobku. Pro uživatele s předplatnou licencí lze výsledky měření importovat do Autodesk PowerInspect. Měření je dostupné v edici PowerMill Ultimate.

Kontrola kolize

 • Při použití Automatické kontroly kolize jsou kolizní části dráhy zobrazeny červenou barvou, místo toho, aby byly odstraněny. Kolizní části dráhy jsou automaticky aktualizovány při úpravě nástroje nebo dráhy. Tím máte vždy přehled nad tím, zda jsou dráhy bez kolize, jaká část dráhy je kolizní a zda vaše změny kolizi odstranily.
 • Zamezení kolize pro víceosé dráhy má vylepšené vyhlazení při použití C osy stroje. Tím je zvýšena plynulost obrábění.
 • PowerMill Standard umožňuje použít volbu Ověření NC programu. Při použití této funkce v PowerMill Standard budou zkontrolovány všechny dráhy na kolizi řezné části nástroje a nástrojové sestavy držák/dřík s modelem. Kontrola kolize se strojem zůstala v edici PowerMill Premium. 

Soustružení

 • Nová strategie Křivka soustružení přímo sleduje vybranou křivku pro soustružení. Tato uživatelská strategie umožňuje vytvářet dráhy soustružení podle uživatelské křivky.

Postprocesory v cloudu.

 • PowerMill 2019.1. je připraven na použití cloudových postprocesorů. Pokud máte cloudový postprocesor, budete mít k dispozici vždy nejaktuálnější verzi postprocesoru.

Další vylepšení

 • Maximální krok do boku pro Vortex dráhy nyní může být až 99% průměru nástroje.
 • Uzamknutí konstrukční roviny pro tvorbu geometrie. Ve stavovém řádku lze nyní zamknout konstrukční rovinu pro tvorbu položek geometrie vždy ve stejné rovině.
 • Import CAD souborů bez pracovních rovin. Po zvolení této možnosti v tabulce nastavení programu je model naimportován bez všech pomocných souřadných systémů. To zvláště vhodné, že model obsahoval velké množství souřadných systémů, které nesouvisely s obráběním.
 • Tabulka vrtání byla přepracována a je nyní mnohem přehlednější. Novou podobu dostaly také oddíly redukce posuvů a redukce posuvů v průsečíku.
 • Vylepšen export do Fusion Production.
 • Model zbytkového materiálu nyní podporuje aditivní strategie. Při vložení aditivní dráhy do modelu zbytkového materiálu je zobrazen materiál, který bude přidán.
 • Při tvorbě aditivních drah je automaticky vytvořen typ nástroje jako korunková fréza, místo kulové frézy.
 • Podstatné zrychlení otevření velkých projektů, které obsahovaly velké množství drah.
 • Ikona NC programu nyní obsahuje ikonu ruky, pokud má NC program ruční řazení drah.
 • Nyní lze nastavit průhlednost nástroje pomocí posuvníku v záložce Nástroj.


Opravy chyb


Kontrola kolize

 • Opraveno rozdělení dráhy při použití záporného přídavku.
 • Opravena chyba odstranění kolizních částí dráhy při automatické kontrole kolize na křivce profilu.
 • Opravena automatická kontrola kolize pro dráhy dokončení rohu.

Dokončovací strategie

 • Opravena chyba rozpoznání strmých a plošných oblastí při použití volby Obrábět maximum polotovaru.
 • Vylepšena spolehlivost dráhy strmé a plošné.
 • Zrychlen výpočet dráhy 3D konturování na velkých dílcích pokud byly použity složité hranice.
 • Opraveno řazení dráhy optimalizovaná hladina Z.
 • Opraven pád programu při obrábění čela s pevným úhlem -90 stupňů.
 • Opraven pád programu při výpočtu víceosé křivky.

Hrubovací strategie

 • Výrazné zrychlení výpočtu dráhy hrubování na dílcích s velkým počtem kapes.
 • Opraven pád hrubovací strategie, pokud použitá hranice se překrývala.
 • Vylepšena detekce rovinných oblastí.
 • Vylepšeno řazení řezů hrubování.
 • Opravena chyba přepočtu Vortex dráhy při změně parametrů.
 • Oprava dráha Vortex při nájezdu do předvrtaných děr.
 • Zrychlen výpočet drah Vortex z polotovaru.
 • Opraven pád při přerušení výpočtu hrubování při použití automatické kontroly polotovaru.
 • Opraven pád při přepočtu zbytkového hrubování po změně parametru.

Vrtání

 • Opraven občasný pád programu při vymazání vrtací metody.
 • Odstraněny chyby v závitování.
 • Opraveno použití tolerance v dráze profilu po spirále.

NC programy a ověření

 • Zrychleno přidání a vymazání ustavení z NC programu.
 • Je změněn stav NC programu, pokud z něj byla vymazána dráha.
 • Posunutí počátku lze definovat v předvolbách NC programu.
 • Zrychlena simulace a ověření, pokud je vybrán postprocesor.
 • Opravena asociace postprocesoru a modelu stroje pro simulaci.

Uživatelské rozhraní

 • Při ukončení editoru (křivky, polotovaru...) dojde k návratu do pásu karet, který byl aktivní před spuštěním editoru - včetně Uživatelského. Dříve došlo k návratu do pásu Domů.
 • Uživatelské rozhraní pracuje mnohem lépe u velmi velkých modelů. Byly odstraněny lagy způsobené změnou parametru.
 • Výchozí barvy pro jednotlivé sady přídavků byly změněny, aby mezi jednotlivými řádky byl větší kontrast. Stávající uživatelé si budou muset nastavit barvy do výchozího stavu, aby se změna projevila.
 • Obnoveno bílé pozadí při tvorbě obrázku.

Další vylepšení

 • Vylepšena tvorba 2D prvků z modelu.
 • Opraven pád při importu šablon z verze 2018 obsahujících oddíl Zbytek.
 • Dramaticky zrychleno zavření velmi velkých projektů.
 • Opravena pád programu při spuštění makra, které již bylo v běhu.
 • Sdílené pohledy nyní mohou obsahovat stínovaný model zbytkového materiálu.
 • Odstraněn pád při tvorbě dokumentace, pokud dokumentace obsahovala určité parametry.
 • Při načtení robotu nebude opakovaně nastavena detekce kolize.
 • Vylepšení aditiv doplňku.


Stažení programu Autodesk® PowerMill® 2019.1

Soubor aktualizace najdete ke stažení ve vašem účtu Autodesk. Soubor aktualizace Autodesk® PowerMill® 2019.1 je automaticky nabízen ke stažení a instalaci v Počítačové aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App), která se vám nainstalovala s instalací Autodesk® PowerMill® 2019. Počítačovou aplikaci Autodesk najdete v panelu oznámení systému Windows v pravém spodním rohu hlavního panelu. Všechny instalace je také možné stáhnout z vašeho účtu Autodesk zde: https://manage.autodesk.com/cep/