Nový Autodesk FeatureCAM 2019.2.1

Autodesk vydal aktualizaci 2019.2.1 pro CAM systém FeatureCAM.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® FeatureCAM® 2019.2.1


Nulové body

  • Opravena chyba u drátového řezání, která nenabízela vytvoření Nulového bodu  na stěně polotovaru. 
  • Opraven problém, při kterém nebylo možné vybrat izočáru plochy při vytváření, nebo úpravě směru Nulového bodu. 


Nástrojové dráhy

  • Opravena chyba, při které nefungovala možnost pro určení normály plochy u 4 osých indexových prvků. 

Simulace

  • Opraven problém, při kterém nebylo možné používat volbu uložit výsledky simulace jako počáteční bod pro projekty s více nulovými body. Při použití této funkce docházelo k nesprávné orientaci uloženého stavu simulace.
  • Opraven stav 3D simulace, při které v některých případech docházelo ke stálému zobrazení držáku nástroje i po odsimulovávání dané operace. K tomuto jevu docházelo při práci s featury NC Dráhy. 

Časový odhad

  • Obnoveny starší ovládací prvky pro použití zrychlení při výpočtu odhadovaného času obrábění. Výpočet zrychlení typicky poskytuje odhady, které jsou příliš pomalé pro novější stroje a novější strategii nástrojových drah (jako Vortex), ale mohou být vhodné pro starší stroje. Výchozí nastavení je nezměněno, ale výpočet zrychlení lze aktivovat pomocí zaškrtávacího políčka "Použít akceleraci" v tabulce "Vlastnosti obrábění".

Uživatelské prostředí

  • Opraven pád aplikace, ke kterému mohlo dojít při změně posuvů a otáček mezi více operacemi v Seznamu operací a o bez použití tlačítka Použít v dialogovém okně P/O.

 


1 person likes this