Autodesk PowerMill 2019.1.1

Autodesk vydal aktualizaci 2019.1.1. pro CAM systém 

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® PowerMill® 2019.1.1.

Stažení programu Autodesk® PowerMill® 2019.1

Obecné vylepšení

 • Opraven pád programu při zadání informací o projektu při použití uživatelských nastavení.
 • Opraven pád programu při zadání velmi velké hodnoty do tabulky tvorby 2D prvku.
 • Opraveno chování skupin.
 • Zrychleno otevření projektu.
 • Zrychleno zavření projektu, obzvláště pro velké projekty.
 • Rychlejší tvorba/aktivace položek.
 • Opravena aktivace stavu zbytkového materiálu.
 • Vylepšení doplňku pro aditivní výrobu.
 • Vylepšení Vericut doplňku.
 • Mitsubishi robot nyní může držet obrobek a nástroj je statický.

Tvorba drah

 • Opravena chyba, která ponechávala materiál při použití volby Odstranit nebezpečné segmenty u hrubovací strategie.
 • Doplněny nájezdy pro dokončení stěny u Vortex hrubování.
 • Opraven problém s nejkratšími přejezdy, pokud byl polotovar definován jako více samostatných částí.
 • Opraven problém s kruhovým propojením přes materiál u zbytkového hrubování.
 • Opravena fragmentace dráhy strmé a plošné.
 • Vylepšeno řazení segmentů dráhy strmé a plošné.
 • Vylepšen výpočet zbytkových hranic při použití válcové frézy.
 • Vylepšeno zobrazení kolizních segmentů.
 • Vylepšeno automatické zamezení kolize.

NC programy

 • Změněna ikona pro ruční řazení NC programu.
 • Zrychlena tvorba NC programu
 • Opravena simulace nebo ověření se strojem, takže limity stroje jsou zobrazovány v jednotkách projektu PowerMill.
 • Opraveno porovnání postprocesoru a stroje při simulaci NC programu, pokud se liší pořadí os.

Ustavení a upínky

 • Vylepšena změna průhlednosti polotovaru ustavení.
 • Opravena chyba synchronizace polotovaru.
 • Upínky nyní mohou být změněny i pro vypočítané dráhy. Uzamčení tedy bylo odstraněno.
 • Opraveno nastavení výchozího přídavku upínek.
 • Vylepšen chytrý výběr upínek.

Stažení aktualizace

Soubor aktualizace najdete ke stažení ve vašem účtu Autodesk. Soubor aktualizace Autodesk® PowerMill® 2019.1.1 je automaticky nabízen ke stažení a instalaci v Počítačové aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App), která se vám nainstalovala s instalací Autodesk® PowerMill® 2019. Počítačovou aplikaci Autodesk najdete v panelu oznámení systému Windows v pravém spodním rohu hlavního panelu. Všechny instalace je také možné stáhnout z vašeho účtu Autodesk zde: https://manage.autodesk.com/cep/