Nový Autodesk FeatureCAM 2019.3.1

Autodesk vydal aktualizaci 2019.3.1 pro CAM systém FeatureCAM.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® FeatureCAM® 2019.3.1

  • Opravena chyba, která vedla ke zobrazení chybové zprávy při výběru pozice nulového bodu na kružnici, nebo válcovém povrchu. 
  • Opravena chyba, při které automatický mód interaktivního rozpoznání (IFR) vytvářel díry na špatných pozicích. 
  • Opravena chyba soustružnického algoritmu ofsetu křivky, která při použití konstantní hloubky řezu vytvářela nesprávné dráhy nástrojů pro určité hodnoty hloubky řezu.
  • Opraven problém u soustružení, ke kterému docházelo k porušení profilové křivky při použití strategie Zpětné soustružení.
  • Opraven problém s porovnáním dílů, který nesprávně zobrazoval pozici modelu.
  • Zakomponovány nové překlady FeatureCAMu.
  • FeatureCAM nově zobrazuje verzi Autodesk Translation Framework (ATF), který slouží pro import některých formátů modelů. Verzi můžete najít v Možnostech FeatureCAMu > Soubor > Možnosti importu. 
  • Opraveno makro  "tapped hole recognition by tap drill diameter.bas", které nyní korektně pracuje s metrickými průměry. Makro slouží pro rozpoznání závitů.