Nový Autodesk FeatureCAM 2019.3.02

Autodesk vydal aktualizaci 2019.3.2 pro CAM systém FeatureCAM.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® FeatureCAM® 2019.3.2

Rozpoznání prvků

  • Při použití přímého rozpoznání prvků, nyní můžete určit rozpoznání vzorků kapes kolem osy indexování. Na stránce zarovnání použijte nastavení "Automatické" a před dokončením rozpoznávání vyberte možnost "Sloučit otvory / kapsy stejných parametrů do vzoru".
  • Opraven problém, při kterém nebyly otvory stejných parametrů seskupeny do vzorů. To se stávalo při 5 osých projektech a rozpoznání pomocí IFR ( IFR je rozpoznání prvků, které se aktivuje v tabulce Nových prvků při použití funkce "Rozpoznat z 3D modelu").

Výstupní dokumentace

  • Opraven problém, při kterém se nezobrazovaly obrázky pro Nulové body a projekty v dokumentaci pro MS Excell.

Simulace

  • Opraven problém s 3D simulací, který způsoboval, velmi pomalý výpočet, v závislosti na po sobě jdoucích simulacích, které byly spuštěny v určitém pořadí.

API

  • Přidána možnost řídit toleranci exportu STL souboru (Application.ImportExportOptions.ExportToSTLTolerance).
  • Opraven problém, při němž některé atributy frézování nemohly být upraveny v uživatelském rozhraní, pokud byly jejich hodnoty změněny prostřednictvím API rozhraní.

Lokalizace

  • Opraven problém, při kterém byly některé výrazy v dialogovém okně Řízeného rozpoznání prvků v některých jazycích zkráceny.

Import souborů

  • Aktualizován Autodesk Translation Framework 7.11 pro import souborů.


Stažení programu Autodesk® FeatureCAM® 2019.3.2

Soubor aktualizace najdete ke stažení ve vašem účtu Autodesk. Soubor aktualizace Autodesk® FeatureCAM® 2019.3.2 je automaticky nabízen ke stažení a instalaci v Počítačové aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App), která se vám nainstalovala s instalací Autodesk® FeatureCAM® 2019. Počítačovou aplikaci Autodesk najdete v panelu oznámení systému Windows, v pravém spodním rohu hlavního panelu. Všechny instalace je také možné stáhnout z vašeho účtu Autodesk zde: https://manage.autodesk.com/cep/