Nový Autodesk FeatureCAM 2019.3.4

Autodesk vydal aktualizaci 2019.3.42 pro CAM systém FeatureCAM.

Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® FeatureCAM® 2019.3.4


Nástrojová databáze

  • Opravena chyba, která se vyskytovala při použití síťové databáze, při které nebylo možné aktualizovat změnu směru řezu u některých typů nástrojů (Uživatelské nástroje, Závitové frézy) .

Makra a doplňky

  • Opravena chyba, která nezobrazila obrázky ve výstupní dokumentaci pro MS Excel.
  • Opravena chyba s vepsáním proměnných hodnot do 3D operací.

Simulace

  • Opraveno selhání, které by mohlo nastat při 3D, nebo simulaci se strojem při pokusu o zobrazení některých nástrojů. 

Rozpoznání prvků

  • Opravena chyba, kde výběrem více ploch pro prvek Rovina, došlo k vytvoření pouze jedno prvku a zbytek vybraných ploch byl ignorován. 
  • Opravena chyba, která při rozpoznání nespojovala kapsy stejných parametrů do jediného prvku.
  • Opravena chyba, která neumožňovala vytvoření děr kolem indexové osy, při interaktivním rozpoznání prvků. 

Import

  • Autodesk Translation Framework (ATF), byl aktualizován na verzi 7.12. Tato verze podporuje import souborů SolidWorks 2019.