Autodesk PowerMill 2019.2

Autodesk vydal velkou aktualizaci 2019.2. pro CAM systém PowerMill.


Níže naleznete přehled nejdůležitějších oprav a vylepšení, které obsahuje Autodesk® PowerMill® 2019.2.


Obecná vylepšení:

 • Vylepšeno automatické zamezení kolize, které nyní poskytuje více možností zamezení kolize.
 • Vylepšena podpora monitorů s vysokým rozlišením - tabulky strategií nyní respektují systémové DPI.
 • Vylepšeno zobrazení ikon zobrazujících nástroje, pracovní roviny a hranice v rozbalovacím seznamu při nastavení zobrazení na 125% nebo 150% DPI.
 • Vylepšen obrázek rybinové frézy.
 • Přepracována tabulka exportu do Fusion Production.
 • Je možné zadat parametr bodu přímo do samostatného nájezdy nebo propojení přes funkci parametru bodu.
 • Přidány možnosti pro násobný výběr dráhy do menu Upravit ustavení.
 • Vylepšen algoritmus pro rozpoznání 2D prvků.
 • Vylepšena rotace kolem počátku.
 • Orientační vektory jsou nyní nastaveny stejně jako v simulaci.
 • Výstup oblouků pro 3+2 dráhy má pevné orientační vektory - vyžaduje Autodesk Manufacturing Post Processor Utility 2019.0.4.
 • Cesta k umístění lokálního postprocesoru se zobrazuje v bublinové nápovědě při najetí kurzorem myši na postprocesor.
 • Vylepšeny cloudové postprocesory.
 • Vylepšen doplněk pro aditivní výrobu.


Vylepšení výkonu:

 • Vylepšen výpočet modelu zbytkového materiálu zvýšením počtu použitých jader.
 • Snížen počet automatických uložení při práci se zbytkovým materiálem.
 • Vylepšení výkonu pro dráhu Vortex z polotovaru.
 • Zrychleno zavření projektu.
 • Nově instalované doplňky jsou automaticky vypnuté, aby se zabránilo zpomalení systému.
 • Zrychleno vymazání modelu pokud je zobrazena drátová geometrie.
 • Zrychleno otevření projektu.
 • Zrychlena kontrola kolize.
 • Obecné zrychlení simulace.


Vylepšení simulace a ověření:

 • Opravena chyba, kdy ověření NC programu hlásilo kolizi, ale simulace ji nezobrazila.
 • Části stroje, které jsou v kolizi při uložení projektu, nebudou při opětovném otevření zobrazeny kolizní barvou.
 • Simulace soustružení na stroji rotuje dílec kolem Z osy pracovní roviny dráhy, místo Z osy globálu.
 • Pokud je Robot doplněk povolen a poté v projektu zakázán, je rychlost simulace vrácena do normálu.
 • PowerMill nyní neodesílá limity osy nástroje do postprocesoru. Tím se zabrání situaci, že postprocesor nerozumí kinematice stroje.


Vylepšení ustavení:

 • Opraven problém s odstraněním dráhy z ustavení, pokud byly použité upínky.
 • Opraveny problém s polotovarem ustavení.
 • Zbytkové hranice nyní správně ignorují upínky.
 • Opravena chyba s pořadím drah při jejich změně přetažením.
 • Provedeny změny, aby ustavení nezamykalo dráhy.


Opravy chyb a další vylepšení:

 • Vylepšena tvorba středové čáry pro dráhu 3D konturování.
 • Opraveno řazení hrubování.
 • Opraven výběr děr podle typu díry.
 • Opraven pád výpočtu Vortex z modelu.
 • Opraveno chování prvku profilu při zrcadlení projektu.
 • Opraven pád při autorizaci do Fusion Production.
 • Opraven pád při otevření nápovědy z adresáře.
 • Opraven problém se ztrátou ikony typu hranice při otevření projektu.
 • Typ importovaného modelu v tabulce importu je nyní lokalizovaný.
 • Vyřešen problém s aktualizací průzkumníka.
 • Přidán příkaz "Vybrat makro" do tabulky nastavení klávesových zkratek.
 • Vylepšeny přídavky na plochy.
 • Ikona NC programu se nyní aktualizuje okamžitě při zapnutí/vypnutí automatického řazení.
 • Příkaz Zobrazit/Skrýt dráhy v kontextovém menu NC programu nyní zobrazí/skryje všechny dráhy v NC programu.
 • Opravena aktualizace grafiky při vymazání zobrazeného ustavení z NC programu.
 • Opraven problém s chybným zobrazení kolizních segmentů dráhy po jejím výpočtu.
 • Opravena chyba s výpočtem dráhy Vortex s nájezdem do předvrtané díry.
 • Opraven nájezd pod úhlem na dráhu 2D hrubování.
 • NC program, který obsahuje pouze víceosé vrtání vytváří víceosé propojovací pohyby. Tato změna je návrat k chování z PowerMill 2018.


Stažení programu Autodesk® PowerMill® 2019.2

Soubor aktualizace najdete ke stažení ve vašem účtu Autodesk. Soubor aktualizace Autodesk® PowerMill® 2019.2 je automaticky nabízen ke stažení a instalaci v Počítačové aplikaci Autodesk (Autodesk Desktop App), která se vám nainstalovala s instalací Autodesk® PowerMill® 2019. Počítačovou aplikaci Autodesk najdete v panelu oznámení systému Windows v pravém spodním rohu hlavního panelu. Všechny instalace je také možné stáhnout z vašeho účtu Autodesk zde: https://manage.autodesk.com/cep/