Zde najdete kompletní postup instalace síťové databáze v Delcam FeatureCAM pro použití jedné sdílené databáze všemi uživateli v síti.


Požadavky před instalací

 • Pokud již nemáte, nainstalujte program Delcam FeatureCAM obvyklým způsobem.
 • Licenci na sdílenou databázi ve Vašem licenčním souboru (nebývá automaticky).
 • Přihlášení uživatele s právy administrátora.


Instalace síťové databáze

 1. V umístění C:\Program Files\Autodesk\FeatureCAM\Shared Database najdete soubor featurecam_tools.mdb, který zkopírujte na síťový disk, kde bude přístupný i ostatním uživatelům FeatureCAM (musí se jednat o viditelné sdílené místo dostupné běžnou sítí bez restrikcí).
 2. Spusťte soubor Initdb.exe, který najdete v menu pod složkou Autodesk FeatureCAM, případně přímo zde: C:\Program Files\Autodesk\FeatureCAM\Program.
 3. Ve spuštěném okně vyberte volbu Na jiném počítači v síti a soubor vyhledejte. Je možné využít i SQL server. Tato volba je určená pouze pro experty a je nad rámec běžného návodu.
 4. Pokračujte v průvodci dále a vybírejte metody, které chcete použít pro vytvoření databáze. Pro vytvoření čisté standardní výchozí databáze vyberte v dalším okně průvodce Chci inicializovat databázi se standardní knihovnou nástrojů. Případně můžete do nové síťové databáze nahrát stávající databázi z instalace FeatureCAMu.
 5. Po skončení průvodce začne vyplňování databáze. Tato operace může několik minut trvat, buďte prosím trpěliví.
 6. V samotném FeatureCAMu na všech stanicích prosím nastavte cestu pro nově vytvořený soubor síťové databáze pomocí menu: Možnosti -> Možnosti souboru... -> Záložka "Databáze" -> Volba "MSAccess" a vyberte soubor featurecam_tools.mdb ze síťového disku.


Známé chyby a potíže


Pokud narazíte na fatální chybu nemožnosti vytvořit databázi, zkontrolujte prosím zanesení ovladače databáze Access do Microsoft Windows. 

Podrobný návod na vyřešení této chyby najdete zde:


Problémy s načítáním síťové databáze

Vložil Pavel Šimonek on 24 October 2012 09:00 AM

Popis problému

Pokud máte potíže s načítáním síťové databáze nástrojů, materiálů a řezných podmínek, a FeatureCAM hlásí chybu po vybrání souboru síťové databáze, na vině může být Microsoft Access Drive. Nálsedující postup opravy je určen pouze zkušeným uživatelům Windows. V případě, že nerozumíte následujícím informacím, obraťte se na vašeho správce sítě nebo odbornou pomoc v IT:

Celý problém spočívá v tom, že v ODBC v uživatelských DSN není nainstalován „Microsoft Access driver (*.mdb) s názvem „MS Access Database“ (název i driver je nutno přesně dodržet, jinak nebude postup fungovat!). Jakmile tento záznam doplníte, FeatureCAM je schopen databázi načíst. V 64bit Windows se ale musí access driver přidat pouze v 32bit subsystému, tj. spuštěním 32bit ODBC přes příkaz „spustit“ c:\windows\sysWOW64\odbcad32.exe. Pokud uživatel půjde normálně, přes ovládací panely / nástroje pro správu / ODBC, access ovladač mu windows nedovolí přidat. Děkujeme za vysvětlení panu Tobolovi z firmy Isotra.

Postup přidání Microsoft Access Driver do Windows 7 64-bit

 1. Spusťte soubor c:\windows\sysWOW64\odbcad32.exe.

  Otevření souboru

 2. Klikněte na přidat a vyberte Microsoft Access Driver (*.mdb).

  Výběr databáze

 3. Zdejte 'Název zdroje dat' přesně takto: MS Access Database

  Zadání názvu zdroje dat

 4. Potvrďte přidanou databázi. Poté již můžete se sdílenou databází běžně pracovat.

  Potvrzení databáze