Každý námi dodávaný software obsahuje knihovnu desítek základních postprocesorů pro okamžité použití. Nicméně pro každý stroj mohou být vyžadovány jak funkční, tak i stylistické úpravy výsledného NC kódu. Proto do nabídky vždy zahrnujeme i službu úpravy postprocesorů tak, aby zákazník s dodávkou od nás obdržel i plně funkční postprocesor pro konkrétní stroj a na základě konkrétních požadavků operátorů strojů.


Některé jednodušší postprocesory dodáváme pouze elektronicky emailem, jelikož se nepředpokládá nutnost našeho testování na stroji. Jednoduchý postprocesor dodáváme obvykle do 5 pracovních dnů od dodání všech podkladů.


Složitější stroje vždy testujeme na místě, abychom mohli ověřit správnost pohybů stroje a tedy i námi dodaného postprocesoru. Zde může být dodací a ověřovací doba delší, nicméně se snažíme postprocesor dodat co nejdříve. Složité stroje obvykle dodáváme při rychlé domluvě s uživatelem a rychlém dodání všech podkladů během 10 dnů. Naše reakce bývají velmi rychlé, občas se ale doba dodání prodlouží kvůli chybějící dokumentaci, nebo vyjádření dodavatele stroje k nestandardní funkci nebo chování stroje.


Některé stroje mají komplikované nebo i funkčně omezené konfigurace. Proto poskytujeme na postprocesory záruku v délce trvání 3 měsíců pro případné další úpravy. Každopádně, pokud i po této lhůtě nastane chyba, která byla způsobená naší úpravou, stavíme se k nápravě čelem a za dodatečné úpravy nutné pro evidentní opravu naší chyby neúčtujeme žádné platby.