Pokud se vám stane, že PowerMILL projekt nejde z nějakého důvodu otevřít, existují dva možné způsoby, jak vaše data zachránit.


První varianta


Takto vypadá chyba, kterou zobrazí PowerMILL, pokud je projekt poškozen:


Projekt PowerMILLu: Chyba

Otevři projekt

---Nahrávám Projekční adresář: 'C:/ZAKAZKY/data2008/002-DELCAM-08'

---Poslední uložení: 06 Jun 2008 12.01.51 v PowerMILLu8009 Kód1071052

---Načteno Hladina '9'

---Načteno Sériovýmodel '1'

...Soubor 'x293a8e60484901cd000f89ab00000000.pmlent' neexistuje

...Operace 'Otevři projekt' selhala.

...Musíte opravit chybu a zopakovat

...Nejčastější zdroje chyb jsou::

...1. Plný Disk

...2. Přerušení uživatelem (stop)

...3. Přístupová práva

...4. Duplicitní ale modifikované entity


Důležitý je řádek, který obsahuje název chybějící položky: ...Soubor 'x293a8e60484901cd000f89ab00000000.pmlent' neexistuje.


Z jiného projektu PowerMILLu si zkopírujte do pomocného adresáře libovolnou entitu - soubor s příponou .pmlent. Tento soubor přejmenujete na jméno chybějící položky (nejlépe CTRL+C a CTRL+V). Takto pojmenovaný soubor přesuňte zpět do adresáře PowerMILL projektu, který nešel otevřít. 


Touto operací samozřejmě ztratíte onu chybějící položku, ale zachráníte všechna ostatní data obrábění. Nakopírování entity z jiného projektu způsobí, že se Vám ve stromu řešení PowerMILLu objeví nesmyslná položka (dráha, obrazec...). Tu po otevření projektu vymažte.


Druhá varianta


Druhou variantou je obnovení projektu přes "Příkaz echo". Postup pro obnovu dat přes tuto metodu je následující:


  1. Otevřete prázdný PowerMILL.
  2. V textovém menu PowerMILL zvolte "Nástroje" a vyberte první položku "Příkaz echo". 
  3. Ve spodní části PowerMILLu se objeví bílý rámeček, do kterého zadejte příkaz: PROJECT RESTORE "C:\Users\Admin\Desktop\Projekt1" [Kdy "C:\Users\Admin\Desktop\Projekt1" je cesta k projektu, který má být obnoven. Nezbytnou součástí cesty k projektu jsou i uvozovky].