Jak příkazy v Autodesk PowerMill používat


Pro použití příkazů zvolte v hlavním menu programu Nástroje -> Příkaz Echo. Ve spodní části PowerMILLu se zobrazí příkazový řádek, do kterého zadejte požadovaný příkaz. Níže jsou popsány jednotlivé příkazy a jejich využití. Samotný příkaz je zobrazen tučně.


Odemknutí projektu pouze pro čtení


project claim

Příkaz umožní znovu uložit projekt, který byl pouze pro čtení, do souboru se stejným jménem.


Změna počtu desetinných míst pro simulaci se strojem


SIMULATE DISPLAY NDP n 

(kde n je od 1 do 7 a udává počet desetinných míst).

Příkaz SIMULATE DISPLAY NDP 1 tedy nastaví formulář Simulace obrábění na jedno desetinné místo.


Uložení sériového modelu do .STL souboru


export stockmodel ; D:\stockname.stl = export aktivního sériového modelu


export stockmodel_rest ; D:\stockname.stl = export zobrazení zbytkového materiálu sériového modelu


export stockmodel_shading ; D:\stockname.stl = export stínovaného sériového modelu


; (středník) exportuje aktivní sériový model. Místo středníku je možné zadat jméno sériového modelu, který má být exportován. Za středníkem je nutné zadat cestu a jméno souboru, do kterého má být sériový model uložen.


Převod hranice na uživatelskou hranici


EDIT BOUNDARY ; INSERT BOUNDARY ;

Příkaz převede aktivní libovolný typ hranice na uživatelskou hranici