Kliknutím na ikonu diskety je možné uložit aktuální stav simulace ViewMILLu na disk v podobě .dmt nebo .stl souboru. Přesnost takovéhoto modelu je ve výchozím nastavení systému PowerMILL. Pokud bychom toto nastavení potřebovali změnit, je nutné to udělat pomocí příkazového řádku.


V hlavním menu aplikace zvolte Zobrazit -> Lišty -> Příkaz a do otevřeného příkazového řádku zadejte následující příkaz:


SIMULATE VIEWMILL RESOLUTION xx


jako parametr xx je nutné zadat požadovanou přesnost výstupní tolerance. Čím je číslo menší ("SIMULATE VIEWMILL RESOLUTION 0.1"), je uložený model přesnější, ale o to také větší. Naopak, při zadání velké tolerance (např. "SIMULATE VIEWMILL RESOLUTION 40") je velikost souboru malá, ale je malá i přesnost ukládaného modelu. Výchozí hodnota nastavení je 0.


Některé hodnoty tolerance a velikostí souborů zachycuje následující tabulka:


Hodnota rozlišení Velikost DMT na disku
40 4 KB
1 5.8 MB
0 - výchozí 22,5 MB
0.5 30,2 MB
0.25 87 MB
0.1 117 MB

Hodnotu rozlišení je nutné nastavit před spuštěním ViewMILLu a provedením simulace. Zadané rozlišení určuje kvalitu výsledného ukládaného modelu, ne rozlišení obrazovky a vykreslení samotné simulace.