Důvod kolizního stavu


Obecně je pro simulaci využíván počáteční bod, ze kterého veškerá simulace vychází. Tento bod uvidíte nejlépe při simulaci středovou čarou - je to pozice ze které všechny nástroje přijíždí a do které se všechny nástroje vrací.


Tento bod je reprezentován hodnotou XYZ, která je nastavitelná pod parametrem "Pozice výměny nástroje". Ve výchozím stavu je tato pozice nastavena na X0 Y0 Z25 a najdete ji u postprocesoru: Výroba > Postproces. Souřadnice se přitom vztahují k nulovému bodu polotovaru. Standardně tyto souřadnice nejsou zanášeny do NC kódu. Ale v případě 3 osého frézování je tento parametr využitelný v případě, kdy stroj nemá automatickou výměnu nástroje a je vhodné aby se vracel na pozici, kterou mu programátor zadá.


Odstranění kolizního stavu


Tedy, pro zamezení kolize postačí zvýšit hodnotu v ose Z u parametru "Pozice výměny nástroje", kterou najdete u postprocesoru.
Příklad


Stav kdy je pozice výměny nástroje nastavena na Z25mm, nula je umístěna na spodní hraně polotovaru, který je vysoký 100mm.Stav kdy je pozice výměny nástroje nastavena na Z150mm, nula je umístěna na spodní hraně polotovaru, který je vysoký 100mm.V případě komplikací nás neváhejte kontaktovat.

Vaše podpora CAD CAM SYSTEMS!