Tento návod shrnuje nejjednodušší přenesení nastavení uživatelského prostředí a databázi nástrojů a řezných podmínek na nový počítač.


Požadavky před přesunem

  • Stará i nová instalace programu Autodesk FeatureCAM musí mít shodnou verzi. Je lepší starou instalaci nejprve aktualizovat na verzi, kterou chcete instalovat na nový počítač. Jinak mohou nastat potíže.
  • Na počítačích musí být aktivované zobrazení skrytých složek a souborů (nutné pro viditelnost složky c:\ProgramData)
  • V novém počítači zazálohujte celou složku c:\ProgramData\FeatureCAM. Pokud by se přesun nezdařil a došlo by k chybě, budete se moci tímto krokem vrátit k původnímu nastavení nového počítače.


Přenos nastavení a databází


Pro přenos databází nástrojů a řezných podmínek můžete přímo ve FeatureCAMu využít možnost exportu v samotné tabulce nástrojů i v tabulce materiálů. Tento návod ukazuje kompletní přenos všeho, tedy i nastavení uživatelského prostředí a není jedinou možností přenosu dat.


Následujícím postupem se nepřenesou soubory postprocesorů a maker (doplňků). Tyto soubory přeneste standardní cestou, jako jiné soubory z počítače do počítače.

  1. Ukončete program Autodesk FeatureCAM na starém i na novém počítači.
  2. Ze starého počítače ze složky c:\ProgramData zkopírujte celou složku FeatureCAM do stejného umístění na novém počítači.
  3. Spusťte Autodesk FeatureCAM na novém počítači, nastavení by poté měla být shodná s nastavením starého počítače.


Známé potíže


Při přenesení nastavení se přenesou i všechny nastavení cest k postprocesorům, makrům atd. Pokud nemáte stejnou strukturu složek a souborů na novém počítači tak, jako na starém, bude nutné vybírat znovu cesty k postprocesorům a makrům.