FeatureCAM si dokáže vypočítat hloubku závitů u neprůchozích děr zcela automaticky. Hloubku závitníku navíc dokážeme řídit individuálně pro díry o stejných průměrech, kdy na základě operace můžeme nastavit hloubku, do které má závitník řezat.


Hloubka závitu u neprůchozích děr, které se závitují za použití HSS závitníků s náběhovou částí je vypočtena na základě několika parametrů:


Závity do průměru 9,525 mm

  • Vzorec pro vypočtení skutečné hloubky závitu (je vykonáván automaticky na pozadí): Hloubka požadovaného závitu + ((průměr nástroje-(1,1047*stoupání))/2) + (4,75*stoupání)
  • Příklad: Závitování díry M6x1
  • Řešení: 5+{[6-(1,1047*1)]/2}+(4,75*1)= 12.19765

Závity od průměru 9,525 mm do průměru 11,1125mm

  • Vzorec pro vypočtení skutečné hloubky závitu (je vykonáván automaticky na pozadí): Hloubka požadovaného závitu + (4,75*stoupání)
  • Příklad: Závitování díry M10x1.5
  • Řešení: 8+(4,75*1,5)=15.125mm


Závity od průměru 11,1125mm

  • Vzorec pro vypočtení skutečné hloubky závitu (je vykonáván automaticky na pozadí): Hloubka požadovaného závitu + (4,75*stoupání) + (0,2*průměr závitníku)
  • Příklad: Závitování díry M14x2
  • Řešení: 5+(4,75 * 2) + (0,2 * 14)= 17.3mm