Ve FeatureCAMu je možné zrcadlit operace za použití funkce transformovat, kterou nalezente v textovém menu "Úpravy". Pomocí této volby můžete zrcadlit geometrii, křivky, plochy, solidy i featury. Proto aby bylo zrcadlení featurů jednodušší, bylo vytvořeno speciální makro, které umožňuje naráz zrcadlit všechny featury, které jsou v projektu. 


Postup pro práci s makrem

  1. Přes textové menu "Možnosti > Doplňky" aktivujte makro. Makro vytvoří mezi panely nástrojů vlastní ikonu.
  2. Po aktivaci makra, se zobrazí tabulka s možnostmi zrcadlení.
  3. Po potvrzení tabulky zrcadlícího makra, budou featury ozrcadleny.


Makro umožňuje pracovat s moduly:

  • 2.5D frézování
  • 3D frézování
  • 5D polohování


Poznámky k makru

  • Zrcadlené featury nejsou mrtvými prvky, ale plnohodnotnými featury, se kterými je možné i nadále pracovat.
  • Makro je lokalizováno do českého jazyka.
  • Makro využívá jako desetinný oddělovač čárku!


Ponaučení: Při zrcadlení přes roviny nulového bodu a zadání hodnoty posunutí dojde nejdříve o posunutí nulového bodu o zadanou vzdálenost a až následně budou zrcadleny featury! Makro tedy jakoby zrcadlí featury o dvojnásobnou vzdálenost.