Ve FeatureCAMu je pochopitelně možné vytvářet zbytkové soustružnické operace. Pro definici zbytkového soustružení v programu FeatureCAM platí soubor několika jednoduchých pravidel:


  • Křivka určující tvar zbytkové soustružnické operace musí být stejná jako křivka hlavní soustružnické operace. Díky čemuž bude FeatureCAM vědět do kterých míst se nevešel předchozí nůž a následující soustružnická operace bude pracovat pouze v těchto místech.
  • Technologický prvek pro zbytkové soustružení nesmí být limitován žádnou z interaktivních limit. Pokud by se tak stalo, FeatureCAM bude obrábět z plného materiálu.