FeatureCAM umožňuje nadefinovat uživatelské držáky a to ať už za použití rozměrů, křivek či solid modelů. V tomto krátkém článku se dozvíte jak takovýto nástroj ze solid modelu ve FeatureCAMu nadefinovat.


Pro definici uživatelem definovaného nástroje platí dvě podmínky:

  1. Držák nástroje musí začínat na souřadnici Z0.
  2. Osa rotace držáku nástroje musí být souběžná s osou Z.


Doporučení: Při definici nového držáku ze solid modelu doporučujeme pracovat v prázdném projektu.