Pokud po načtení projektu v Autodesk FeatureCAM vidíte v seznamu operací červené vykřičníky a nemůžete vytvořit a uložit NC kód, je to z důvodu chybějící definice materiálu polotovaru nebo chybějících nástrojů. Je potřeba v definici polotovaru vybrat některý nadefinovaný materiál nebo ze správce nástrojů vybrat databázi s nástroji, které jsou přiložené k projektu.


Výchozí chování při načtení projektu lze definovat v Možnosti souboru.


Pokud vidíte v seznamu operací žluté vykřičníky, systém vás pouze upozorňuje na možná nebezpečí, jako je např. průchozí vrtání nástrojem se špičkou, u kterého potenciálně může dojít k provrtání desky, svěráku nebo další části modelu pod průchozí dírou.