Právo využívat technickou podporu mají všichni uživatelé se zakoupenou předplatnou licencí (Desktop Subscription) nebo se zakoupenou údržbou (Maintenance Subscription) na dříve pořízenou permanentní licenci.


Technické podpoře nepodléhají zastaralé neudržované licence, nebo permanentní licence, kde uživatel neprodloužil údržbu.