Informace o aktivacích licencí


Jedno-uživatelské permanentní licence je možné pro jednoho uživatele aktivovat na 2 zařízeních (např. pracovní počítač a notebook) s možností souběžné práce na 1 zařízení.


Jedno-uživatelské předplatné licence je možné pro jednoho uživatele aktivovat na 3 zařízeních (např. pracovní počítač, notebook a domácí počítač - který musí patřit organizaci vlastnící licenci) s možností souběžné práce na 1 zařízení.


Více-uživatelské licence (tzv. síťové) se neaktivují, ale jsou k dispozici komukoliv v síti, ve které je dostupný počítač s nainstalovaným Autodesk Network License Manager Tool (FlexLM, LM Tool), a to v počtu zakoupených licencí.


Deaktivace a aktivace licence (export a import licence)


Jakmile je vyčerpaný počet aktivovaných licencí dle počtu uvedeném výše, nedovoluje systém aktivaci licence na dalším zařízení. V případě, že je potřeba licenci přestěhovat na jiný počítač, musí se licence nejprve na konkrétním počítači deaktivovat. Pro výchozí verze našich softwarů 2017 a produktu PowerMILL 2018 není přímo v instalaci zakomponován nástroj "License Transfer Utility (LTU)", který zabezpečí jednoduchou deaktivaci licence. Nicméně samotný nástroj lze najít a použít. V dalších verzích již bude nástroj plně zakomponován.


Podrobný návod v angličtině je přiložen jako PDF soubor v tomto článku.


Zjednodušený postup přenesení licence na jiný počítač


1. Ukončete všechny aplikace Autodesk.


2. Pomocí průzkumníka přejděte do složky (Pro verzi 2017) C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R12\

2.1 Pro verzi 2018 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R14

2.2 Pro verzi 2019 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R15


3. Pravým tlačítkem myši klikněte na soubor LTU.exe a vyberte odeslání souboru na plochu (vytvoří se na ploše zástupce).


4. Na ploše klikněte pravým tlačítkem myši na právě vytvořeného zástupce a přejděte na záložku Zástupce.


5. V okně Cíl: zadejte (pro verzi 2017) "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R12\LTU.exe" x 2017.0.0.F -d SA -l cs-CZ"
5.1 Pro verzi 2018 "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R14\LTU.exe" x 2018.0.0.F -d SA -l cs-CZ
5.2 Pro verzi 2019  "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R15\LTU.exe" x 2019.0.0.F -d SA -l cs-CZ


Písmeno x nahraďte produktovým kódem z následující tabulky podle toho, z jakého software chcete licenci exportovat:

 

Jméno produktu Autodesk 2017

Produkt. kód

ArtCAM Premium 2017

P19I1

FeatureCAM Standard 2017

P15I1

FeatureCAM Premium 2017

P16I1

FeatureCAM Ultimate 2017

P17I1

PowerInspect Standard 2017

P12I1

PowerInspect Premium 2017

P13I1

PowerInspect Ultimate 2017

P14I1

PowerMill Standard 2017

A9ZI1

PowerMill Premium 2017

P07I1

PowerMill Ultimate 2017

P08I1

PowerShape Standard 2017

P09I1

PowerShape Premium 2017

P10I1

PowerShape Ultimate 2017

P11I1


Jméno produktu Autodesk 2018

Produkt. kód

PowerMill Standard 2018

A9ZJ1

PowerMill Premium 2018

P07J1

PowerMill Ultimate 2018

P08J1

PowerShape Standard 2018
P09J1
PowerShape Premium 2018
P10J1
PowerShape Ultimate 2018
P11J1


Jméno produktu Autodesk 2019

Produkt. kód

PowerMill Standard 2019

A9ZK1

PowerMill Premium 2019

P07K1

PowerMill Ultimate 2019

P08K1

PowerShape Standard 2019
P09K1
PowerShape Premium 2019
P10K1
PowerShape Ultimate 2019
P11K1

Kompletní seznam produktových klíčů 2019 naleznete na stránce: Produktový seznam
(ex. Delcam produkty jsou umístěny na samém konci seznamu)


Výsledná cesta bude např. pro ArtCAM Premium vypadat takto (pro verzi 2017): "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R12\LTU.exe" P19I1 2017.0.0.F -d SA -l cs-CZ"
Pro verzi 2018 PowerMILL Standard: "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R14\LTU.exe" A9ZJ1 2018.0.0.F -d SA -l cs-CZ

Pro verzi 2019 PowerMILL Standard:  "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AdLM\R15\LTU.exe" A9ZK1 2019.0.0.F -d SA -l cs-CZ


6. Tabulku vlastností zástupce potvrďte a zavřete.


7. Pravým tlačítkem myši klikněte na zástupce na ploše (LTU.exe - zástupce) a vyberte "Spustit jako správce".


8. Poté postupujte dle pokynů samotné aplikace.


Nástroj pro přenesení licence LTU sám pozná, zda chcete licenci exportovat a poté importovat tuto uvolněnou licenci. Pro import licence na novém počítači je tedy postup naprosto shodný, jako export licence.