Pokud potřebujete spustit jinou edici programu, než jaká byla nainstalována, je možné toho docílit přidáním parametru do zástupce programu.


! Tento článek byl doplněný o nové možnosti


Například: používáte síťové licencování s edicemi PowerMill Premium i Standard. Vaším cílem je mít na ploše 2 zástupce, jednoho pro edici Premium a jednoho pro edici Standard. Stačí nainstalovat PowerMill Premium, duplikovat na ploše zástupce, přidat do cíle parametr -license standard a pojmenovat si jej. Není nutné instalovat jak edici Premium, tak i Standard vedle sebe, tak by to ani nefungovalo. 


Na ploše klikněte pravým tlačítkem na zástupce programu a zvolte Vlastnosti. Do pole Cíl úplně na konec přidejte mezeru, pomlčku a za pomlčku parametr požadované edice, kterou chcete spustit.


CTyD7MU6Ffvc2-QGxP27XB8ccL2_zBxRIg.pngPro Autodesk PowerShape je možné použít následující parametry:


-mill  (spustí PowerMill Modelling - Surfacer, umožňující jen plošné modelování)

-license standard (spustí PowerShape Standard a použije licenci PowerShape Standard)

-license premium  (spustí PowerShape Premium a použije licenci PowerShape Premium) 

-standard (spustí PowerShape Standard, ale využije k tomu stávající aktivovanou vyšší licenci)

-premium  (spustí PowerShape Premium, ale využije k tomu stávající aktivovanou vyšší licenci


Pro Autodesk PowerMill je možné použít následující parametry:


-license standard (spustí PowerMill Standard a použije licenci PowerMill Standard)

-license premium  (spustí PowerMill Premium a použije licenci PowerMill Premium) 

-standard (spustí PowerMill Standard, ale využije k tomu stávající aktivovanou vyšší licenci)

-premium  (spustí PowerMill Premium, ale využije k tomu stávající aktivovanou vyšší licenci)  


Tímto způsobem je možné spouštět nižší edice, než má zákazník zakoupené. Nelze tímto způsobem spustit vyšší edici, než má zákazník zakoupenou.