Téměř všechny softwary společnosti Autodesk obsahují právo použití licence doma, tedy na domácím (ne-podnikovém) počítači. Seznam všech programů podporujících použití domácích licencí najdete zde (původní softwary Delcam jsou všechny podporované).


Jedno-uživatelské předplatné licence


Tyto licence jsou myšleny pro jednoho uživatele (jedno uživatelské jméno), který může software nainstalovat a aktivovat na více počítačích, tedy i doma. Licenci stačí pouze aktivovat. Najednou je možné licenci aktivovat na 3 zařízeních.


Více-uživatelské předplatné i permanentní licence s údržbou


Tyto licence se obsluhují pomocí síťového serveru, kde je možné vygenerovat licenci pro domácí použití. Návod na generování domácích licencí najdete zde.


Jedno-uživatelské permanentní licence (starší způsob licencování)


Tyto licence je možné aktivovat 2x, tedy např. jednou v kanceláři a jednou na domácím počítači za předpokladu, že licenci mimo pracoviště využívá zaměstnanec oprávněného uživatele licence nebo přímo vlastník licenčního práva. Zároveň nesmí být obě licence využívány zároveň.