U některých zákazníků se začal vyskytovat opakovaný pád programu Delcam PowerMill 2016. Tyto pády souvisí se startovací obrazovkou programu, jelikož odkazy na startovací obrazovce již nejsou funkční. Zakázáním zobrazení startovací obrazovky by mělo dojít k odstranění padání programu.

 

Soubor nastavení grafického rozhraní, který má startovací obrazovku zakázanou, najdete jako přílohu této zprávy - soubor graphics.con. Tímto souborem nahraďte původní soubor v tomto umístění:


C:\Program Files\Delcam\PowerMILL 20.0.10\sys\misc


Poznámka: Pro zkopírování souboru do adresáře Program Files budete potřebovat administrátorské oprávnění.