Čeština je oficiálně podporovaný jazyk společností Autodesk. Při instalaci by se měl jazyk automaticky detekovat z operačního systému. Pokud k tomu nedošlo, používáte jiné než české nastavení prostředí Microsoft Windows. Uživatelské prostředí ale můžete jednoduše změnit, jak ukazuje následující animace. Pod ikonou Nastavení v horní liště aplikace vybere v záložce Obecné podskupinu Jazyk a Nápověda a ze seznamu vyberete Češtinu. Po restartování aplikace bude prostředí české.